Skip to main content

We zijn er trots op dat ‘Lekker in je vel’ in het speciaal onderwijs is genomineerd voor de Bert Huiskamp innovatieprijs. Deze innovatieprijs wordt uitgereikt door het Agis Innovatiefonds aan projecten die eigen regie en autonomie ondersteunen en die in co-creatie met eindgebruikers en ervaringsdeskundigen uitgevoerd worden. De tien genomineerde projecten zijn geselecteerd uit alle in de afgelopen twee jaar door Agis Innovatiefonds gefinancierde projecten.

De uitreiking zal plaatsvinden op het Festival Chronisch Gezond op 21 april!

Lekker in je vel!

Met het programma Lekker in je Vel willen we leerlingen en leraren in speciaal onderwijs meer bewust maken van het belang van geluk en welzijn. De LIV oefeningen helpen de leerlingen bij vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Door tijdens de lessen aandacht te besteden aan de mentale gezondheid geven leerlingen aan lekkerder in hun vel  te zitten en kunnen mentale problemen eerder worden gesignaleerd. De gedachte is dat veel kleine beetjes bijdragen aan een positieve gedragsverandering voor zowel leerlingen als leraren.

Samen met onze partners Panton en het Kentalis College Utrecht hebben we vorig schooljaar een prototype van 6 thema’s van het lespakket ontwikkeld. Dit hebben we gedaan in co-creatie met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking.

“Ik voel mijzelf niet anders door LIV, maar weet
beter hoe ik mijn gevoel kan uiten.”

Ensar, 13 jaarLeerling

Doorontwikkeling

Dit schooljaar gaan we, wederom met leerlingen, leraren en ouders, aan de slag om zes thema’s verder uit te werken. Doel is het doorontwikkelen van het LIV prototype naar een volwaardige interventie, inclusief al het benodigde (les)materiaal voor leraren en leerlingen.

We hebben onze samenwerking uitgebreid, waardoor er nu drie Utrechtse middelbare scholen in het speciaal- en praktijkonderwijs met ons co-creëren: het Kromme Rijn College, het Pouwer College en (opnieuw) het Kentalis College Utrecht.

Uitgangspunt hierbij is om ‘Lekker in je Vel’ een integraal onderdeel te laten zijn van de werkwijze op school. Daarom ontwikkelen we mini-interventies die de leraren als onderdeel van hun eigen lessen kunnen inzetten. Dit doen we aan de hand van zes thema’s: Zorg voor jezelf, Zin, Flow, Vriendschap, Ontspanning en Goed Doen. De invulling van de thema’s worden inhoudelijk onderbouwd vanuit de Positieve Psychologie en de Positieve Gezondheid.

“De creatieve, visuele insteek van de gesprekken zorgt voor
een open houding bij de kinderen.”

Elise PrinsLogopediste, Kentalis College Utrecht

Ambitie

Momenteel leggen we de basis voor verdere opschaling in Nederland. Onze ambitie? Dat ‘Lekker in je vel’ een integraal onderdeel wordt van de curricula van alle (speciaal onderwijs) scholen! Daarom werken we toe naar een erkende Gezonde School interventie. Gevleid zijn we dan ook dat de LIV werkwijze als inspirerend voorbeeld is uitgelicht door De Gezonde School. Benieuwd naar de uitkomsten? Blijf ons volgen…

De ontwikkeling en uitvoering van ‘Lekker in je vel’ wordt financieel mogelijk gemaakt door het Agis Innovatiefonds en Gemeente Utrecht.

Wil je meer informatie over LIV? Neem gerust contact met ons op via [email protected] !

Ga naar de inhoud