GeluksCafés

Werken aan veerkracht, geluk & gezondheid van Utrechtse jongeren in crisistijd

Aanbod GeluksCafés

  • Iedere maand: maandbijeenkomsten

  • Vier keer per jaar: 6-weken reeks

  • In juni en december: HappyFest

Veerkracht, Geluk & Gezondheid

Werken aan je geluk, bevordert je gezondheid. En dat lijkt relevanter dan ooit. Een recent onderzoek onder studenten, door het RIVM, de GGD en het Trimbos Instituut, laat zien dat zij onder gemiddeld scoren op levenstevredenheid en veerkracht. Meer dan de helft van hen had het afgelopen jaar mentale klachten. Daarbij is er een toename van stress en gevoelens van eenzaamheid. Deze resultaten bevestigen de eerdere bevindingen dat ruim de helft van de jongeren zich nu slechter voelt dan voor de coronacrisis, tegenover een kwart van alle Nederlanders. Een positieve constatering is dat studenten die veel sociale steun voelen, minder klachten ervaren.

Ons doel met GeluksCafés

De GeluksCafés hebben als doel om de kansengelijkheid voor jongeren op geluk en gezondheid te vergroten. Tijdens het GeluksCafé gaan we elkaar ontmoeten, in gesprek en werken aan inzicht en handelingsperspectief voor meer veerkracht, geluk en gezondheid. We weten dat door samen te werken aan je geluk de opbrengst gelijk is aan 1+1 =3. Individueel én collectief. De werkvormen zijn inspirerend, creatief en interactief; we werken met buddies en sluiten zo goed mogelijk aan bij de belevingswereld van jongeren. Ons uiteindelijke doel is dat de jongeren hun geluksverhaal, op geheel eigen wijze weer doorgeven aan andere jongeren.

GeluksCafés

Tijdens de GeluksCafés gaan we aan de slag met de Vitamine C van Geluk. We gaan:

  • Connecten; je leert je verbinden met jezelf, elkaar en iets wat groter is dan jij
  • Creëren; je leert wat jouw leven betekenis geeft en formuleert jouw droom
  • Cultiveren; je ontwikkelt nieuwe (geluks)gewoonten/vaardigheden
  • Componeren; je bouwt lekker creatief je eigen geluksverhaal/jouw waarheid
  • Compassie; je werkt vanuit compassie voor jezelf, elkaar en de maatschappij

GeluksCafés, iets voor jou?

Met het GeluksCafé zijn we steeds te gast op een andere inspirerende plek in Utrecht. We starten om 17.30 uur met een hapje en een drankje. Daarna gaan we tot 20.30 uur samen aan de slag met Geluk. En het mooiste: het is helemaal gratis! Via de knop hieronder vind je meer informatie en kun je je aanmelden.

Aanmelden