Lekker in je Vel

Als randvoorwaarde voor geluk en gezondheid

Lekker in je Vel, wie wil dat niet?

Toch is dat niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Zeker niet in deze tijd. De hypothese in het LIV programma is dat ‘Lekker in je vel’ niet alleen een randvoorwaarde is voor een gezond gewicht, maar ook voor een prettig leer- en werkklimaat op school. Samen met ontwerpbureau Panton en het Kentalis College Utrecht (cluster 2 school) zijn we een ontwerpend onderzoek gestart. Hoofdvraag: ‘wat maakt dat leerlingen lekker in hun vel zitten?’ In het LIV project werken we op basis van de inzichten van de positieve gezondheid, de positieve psychologie en de gedragswetenschap en volgens de principes van sociale design.

Dit hebben we met LIV bereikt

In de LIV aanpak staan leerlingen centraal. We starten met co-creatie sessies met leerlingen. Hierbij maken we vooral gebruik van creatieve en doe-opdrachten. Opdrachten in deze vorm, blijken naast leuk en uitdagend, de leerlingen taal geven om meer van zichzelf te laten zien. Ook met het onderwijsteam en ouders vinden co-creatie sessie plaats. Alle opbrengsten worden geïntegreerd in een prototype van de interventie. In het voorjaar van 2021 zal deze in pilot worden getoetst op het Kentalis College.

LIV zorgt voor mooie verhalen

Hoe geef je als je te maken hebt met een taalontwikkelingsstoornis, woorden aan wat er in je omgaat? Een van de creatieve opdrachten gaf Robin (naam is fictief) de mogelijkheid om te laten zien dat hij zich erg eenzaam voelt. Dat wat diep verstopt zit komt aan de oppervlakte en biedt een opening voor gesprek, tussen leerling en begeleider/mentor. Hierdoor voelt Robin zich meer gezien en ontstaat er handelingsperspectief voor hem en zijn begeleiders.

Ook "Lekker in je vel" op jouw school?

In 2021 en 2022 willen de LIV interventie op een aantal scholen uitvoeren en doorontwikkelen. De volgende stap is de interventie breed uit te rollen. Heb jij hier ideeën over of wil je meer weten over de mogelijkheden van LIV voor jouw school? Laat het ons weten!

Neem contact op