Skip to main content

Afgelast…, uitgesteld…,  de activiteit wordt online georganiseerd… het zijn bekende krantenkoppen van deze tijd. Ook de Digitale Buddies hadden hiermee te maken. Gelukkig is dat nu verleden tijd. In het voorjaar van 2021 mochten we zelfs meerdere varianten van Digitale Buddies organiseren. Zo zijn 45 ouderen en 25 ROC-studenten met elkaar in gesprek gegaan op verschillende locaties in Utrecht. Wat is het fijn dat zij – juist nu!- dit contact hebben gelegd en dat de studenten de ouderen op weg hebben geholpen in de digitale wereld.

Bonus-bijeenkomsten
Allereerst organiseerden we in maart, in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht, op twee locaties 4 bonus-bijeenkomsten. Dit is een inhaalprogramma voor de senioren die eerder hebben meegedaan aan de edities die in 2020 vanwege de corona moesten worden afgebroken ofwel online zijn voortgezet. 

Ook voor deze extra bijeenkomsten meldden zich direct enthousiaste studenten van het ROC Midden-Nederland. Er was onder de ouderen veel animo voor deze extra bijeenkomsten in de bibliotheken van Lunetten en Leidsche Rijn Centrum. De deelnemende senioren hebben tijdens de laatste bijeenkomst allemaal trots hun certificaat van deelname in ontvangst genomen.

Nieuwe voorjaarsreeksen gestart
Eind maart startte bij onze nieuwe partner,  ontmoetingscentrum De Dame (Zuilen), de eerste bijeenkomst van een nieuwe reguliere reeks Digitale Buddies: een programma van in totaal 10 weken. Enkele ouderen die vooraf nog twijfelden (‘Ik weet niet of dit wel wat voor mij is hoor’) waren aan het eind van de bijeenkomst nog fanatiek aan het oefenen met videobellen! Zo maakten we een mooie start in de Dame met 9 leergierige ouderen.

Een week later gingen ook de andere groepen van start: op donderdag- en vrijdagmiddag een groep in bibliotheek Kanaleneiland, en op vrijdagochtend nog een groep in Zuilen, maar dan in de bibliotheek. Eén van de deelnemers zei:

Ik heb nog nooit zo’n goede cursus gevolgd!

De ouderen zijn heel dankbaar en blij dat ze op deze manier weer een uitje hebben om wekelijks naar uit te kijken. En de studenten dat ze, zij het in aangepaste vorm, een leerwerkplek of stage hebben. Net als in het najaar van 2020 werken we met 4 kleine groepen in plaats van 2 grote. Dat maakt afstand houden mogelijk. Ook maken we gebruik van mondkapjes en aanwijsstokken om deze bijeenkomsten toch veilig door te laten gaan. Kortom het stroomt weer bij de Digitale Buddies en daar worden wij ook heel gelukkig van!

Digitale Buddies is een initiatief van GeluksBV en wordt georganiseerd in samenwerking met bibliotheek Utrecht en ontmoetingscentrum De Dame. Dit programma wordt ondersteund door de gemeente Utrecht.

Ga naar de inhoud