Wij werken aan het Bruto Nationaal Geluk
Onze missie
Wij van de

Worden blij van iets doen voor een ander.

Iets dat voor een ander zinvol is en er voor diegene toe doet.

We werken aan de bouwstenen die geluk voor jou en mij mogelijk maken.

En we lopen een tikkeltje harder voor de nog-niet-zo-gelukkigen.

Daarmee werken we aan collectief en individueel geluk, kortom het Bruto Nationaal Geluk.

Alles verandert, gelukkig

Geluk zit in kleine en grote dingen, maar vooral in hoe we met situaties, onze omgeving en onszelf omgaan. Geluk is dynamisch en het ontwikkelt zich constant. Onze kernvraag is: wat hebben jij en anderen nodig om vooruitgang te boeken? Je gezond en gelukkig te voelen, mee te doen en te floreren?

Jij voert de regie en wij creëren ruimte, om anders te denken én anders te doen. Daar waar dat gebeurt, zeggen wij: er is iets gelukt!

Geluk in uitvoering

Wij zijn een programmabureau dat initieert, co-creëert, ontwikkelt, traint, implementeert en beheert. Alles kan!

Eenzaamheid bij ouderen

Digitale Buddies brengt jongeren en ouderen bij elkaar, via persoonlijke gesprekken over passies en interesses leren ouderen digitale vaardigheden.

Lees meer

Armoede & Gezondheid

Geweldige Wijk is een aanpak gericht op het reduceren van stress bij mensen in armoede, zodat er ruimte in het hoofd ontstaat om aan geluk te werken.

Lees meer

Nieuwkomers

"Een goede start voor nieuwkomers" ondersteunt hen regie te nemen over hun geluk in Nederland.

Lees meer

Impact eerst

We leven in een maatschappij met uitdagende thema’s zoals groeiende eenzaamheid (onder ouderen én jongeren), toenemende armoede & gezondheidsachterstanden, veel laaggeletterden, een (te) functionele inrichting van onze gezondheidszorg en de integratie van nieuwkomers. Dit zijn uitdagingen die gaan over mensen. Niet over systemen. Die mensen staan in onze aanpak centraal.

We richten ons op omstandigheden die we kunnen beïnvloeden, gedrag dat kan worden aangepast en vaardigheden die kunnen worden geleerd. Altijd met het doel; waardecreatie in de hoofden en de harten van mensen. In hoeverre ons dit lukt, wordt in samenwerking met onderzoekspartners gemeten. Het bepalen van impact is een vast onderdeel van onze programma’s.

Co-creatie

We zijn een natuurlijke partner van de overheid en publieke organisaties.

Wij geloven in de kracht van slimme (publiek-private) partnerschappen.

We werken met iedereen die onze waarden deelt.

Waaronder wetenschappers, professionals en ervaringsdeskundigen.

We zijn als sociaal ondernemer aangesloten bij Social Enterprise NL, lid van the Social Impact Factory, en partner van Alles is Gezondheid en de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar:

info@geluksbv.nl