Wat wij doen

Wij zijn een sociaal ondernemer dat initieert, co-creëert, ontwikkelt, traint, implementeert en beheert. Alles kan! Vooral samen werken aan mooie innovaties, op thema’s als eenzaamheid onder ouderen, armoede & gezondheid en nieuwkomers. Voor elk thema ontwikkelen we een programma, met daarbinnen een aantal deelprojecten. Hieronder een overzicht van onze huidige activiteiten:

Eenzaamheid bij ouderen

Digitale Buddies brengt jongeren en ouderen bij elkaar, via persoonlijke gesprekken over passies en interesses leren ouderen digitale vaardigheden.

Lees meer

Armoede & Gezondheid

Geweldige Wijk is een aanpak gericht op het reduceren van stress bij mensen in armoede, zodat er ruimte in het hoofd ontstaat om aan geluk te werken.

Lees meer

Nieuwkomers

"Een goede start voor nieuwkomers" ondersteunt hen regie te nemen over hun geluk in Nederland.

Lees meer