Privacyverklaring Geweldige Wijk

Privacyverklaring: Geweldige Wijk app

Augustus 2018

De Geweldige Wijk applicatie is onderdeel van het programma de Geweldige Wijk, een initiatief van Hogeschool Windesheim en de GeluksBV. Via deze app worden verschillende persoonsgegevens verzameld om gebruikers van de app zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor Hogeschool Windesheim en de GeluksBV is jouw privacy van groot belang. Beide organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij houden ons te allen tijde aan toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van je persoonsgegevens en privacy. Dit betekent dat je gegevens bij ons veilig zijn en dat wij deze altijd juist en fatsoenlijk verwerken en opslaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Geweldige Wijk app allemaal doen met informatie die je aanlevert. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Wat is de Geweldige Wijk app?

De Geweldige Wijk app is een digitaal, sociaal platform dat mensen met een kleine beurs ondersteunt om dagelijkse zorgen (kleine problemen) zelf op te lossen door een hulpvraag te stellen (=vrager). Bijv. “mijn wasmachine is stuk, wie kan me helpen?” Mensen, organisaties en bedrijven in de buurt bieden hulp daar waar het hen past (=gever). Deelnemers lossen met hulp van de app (en hun directe omgeving) hun dagelijkse problemen op waardoor stress door armoede vermindert. Met de vrijgekomen ruimte in het hoofd kunnen deelnemers werken aan nieuwe vaardigheden en gedrag ter verbetering van hun gezondheid en geluk.

Je account
Om de app als gever te kunnen gebruiken maak je vóór het eerste gebruik, via de app, een account aan. Je voert een aantal gegevens over jezelf in waaronder je e-mailadres. Vervolgens kies je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je kunt inloggen. Om de app als vrager te kunnen gebruiken maak je vóór het eerste gebruik, via de app, samen met je vertrouwenspersoon een account aan. Je voert een aantal gegevens over jezelf in waaronder je e-mailadres. Hierna kies je een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je kunt inloggen. Je vertrouwenspersoon kan jouw account instellen als een vrager-account.

De gegevens die we registreren

De gegevens die Hogeschool Windesheim en de GeluksBV van je verzamelen en bewaren, zijn je naam (mag ook fictief), een profielfoto (niet verplicht), je e-mailadres en jouw gebruikersgedrag in de app. Om ervoor te zorgen dat we een goede match kunnen maken tussen hulpvragen en aanbod vragen we je daarnaast aan te geven in welke categorie je vraag en/of aanbod valt (bijv. spullen, vervoer, gezelligheid, klussen, sport, cultuur, opvoeding, school, overig).

Pushnotificatie
Wij willen jou graag ondersteunen om de app zo optimaal mogelijk te gebruiken. Daarom sturen we je af en toe een informatief bericht via een pushnotificatie. Je kunt deze notificaties ook weigeren of achteraf uitzetten via instellingen op je telefoon.

Doel van de gegevensverzameling

Het verzamelen van gegevens als je naam, profielfoto, e-mailadres is noodzakelijk voor het geven van toegang tot de app, en om hulpvragen- en aanbod goed te kunnen matchen en afhandelen. Hiervoor hebben we je om toestemming gevraagd toen je de app voor het eerst opende.  Je gegevens worden daarnaast (geanonimiseerd) gebruikt om de werking en de effectiviteit van de app te meten en te optimaliseren, door bijvoorbeeld categorieën hulpvragen aan te passen, of door de app gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Ook wordt op basis van geanonimiseerde (gebruikers)data wetenschappelijk onderzoek gedaan om te zien in welke mate de app bijdraagt aan het verminderen van stress bij mensen in armoede. Deze gegevens worden voor onderzoeksdoeleinden maximaal 24 maanden opgeslagen. We leren door te doen en verbeteren continu op basis van nieuwe inzichten die we afleiden uit de gebruikersgegevens.

Toestemming voor het verwerken van de gegevens

De toestemming om je gegevens te verwerken kun je op elk moment weer intrekken. Wij bewaren je accountinformatie zodat je deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het openen van de app en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig blijkt te zijn. Je kunt via je account je informatie inzien en aanpassen. Als je wilt dat we je account uit de database verwijderen, kun je een verzoek mailen aan support@geweldigewijk.nl  of via “chat met medewerker” aangeven dat je jouw account wilt verwijderen. Je naam, je profielfoto en e-mailadres worden dan verwijderd nadat je je account hebt opgeheven.

Verstrekking aan andere partijen
In sommige gevallen delen wij de verkregen persoonsgegevens met andere bedrijven of instanties. Dit doen wij alleen in de volgende gevallen:

 • als dat nodig is voor de werking en/of het beheer van de app, of
 • als de wet zegt dat het moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie, of
 • wanneer dit noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de Geweldige Wijk in Meppel. 

Wij hebben strikte afspraken met onze samenwerkingspartners en zij moeten de Europese privacywet naleven.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Via de app hebben wij geen toegang tot je persoonsgegevens.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Enkel zij die direct betrokken zijn bij het onderzoek, de uitvoering en de ontwikkeling van de app hebben toegang tot de gegevens.
 • Beveiliging van de gegevens is geregeld via een verificatiesysteem waarbij enkel de betrokken organisaties toegang hebben tot de informatie.
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn. 
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en de app wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze app gebruiken. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app wijzigt, moeten wij mogelijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Als je vragen hebt over de app, of je wilt weten wat we in de app precies van jou bijhouden, neem dan contact op met de GeluksBV via info@geluksbv.nl. Heb je vragen over welke informatie we van jou gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact op met Hogeschool Windesheim via FG@windesheim.nl .

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met je persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van deze instantie staan hieronder.

Contactgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 Den Haag
088 1805 250

GeluksBV
Vredenburg 40
3511 BD Utrecht
info@geluksbv.nl
06 1395 2006

Hogeschool Windesheim

Campus 2

8017 CA Zwolle

FG@windesheim.nl