Bruto Nationaal Geluk

Onze missie richt zich op het bevorderen van het Bruto Nationaal Geluk. Maar wat is dat nu precies? En waarom willen we dat?

Zorgt economische groei voor geluk?

Sinds de jaren zestig meten we in Nederland het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit drukt onze welvaart uit in euro’s, in kosten en in baten. Wat heeft geld in de la gebracht en wat heeft ons, Nederland, geld gekost? Vaak wordt dit als maatstaf gebruikt om te zeggen hoe we er als land voor staan.

In de laatste twee decennia komt er steeds meer kritiek op het gebruik van het BBP als binnenlandse graadmeter. Het zou te weinig zeggen over de kwaliteit van leven en het zou te veel gericht zijn op economische groei. Daarnaast blijkt dat ondanks het sturen op substantiële economische groei, het gemiddelde geluksniveau nauwelijks is toegenomen in de afgelopen decennia (Easterlin, 1974).

Voorbij het Bruto Nationaal Product

Tijdens de conferentie ‘Beyond GDP’ in 2007 werd door verschillende wereldleiders de mogelijkheden verkend voor een nieuw meetinstrument dat breder zou kijken dan economie alleen. Niet lang daarna (2009) kwam het rapport ‘Mismeasuring our lives’ uit van Stiglitz, Sen (beide nobelprijswinnaars Economie) en Fitoussi waarin ze een krachtig pleidooi hielden voor een bredere maatstaf om iets te zeggen over de stand van een land.

Sindsdien hebben verschillende partijen de handschoen opgepakt. Zo heeft de OECD de Better life index geïntroduceerd en heeft de EU het European Framework for Measuring Progress opgezet. Ook zijn landen andere indicatoren gaan meten en analyseren (zoals het Verenigd Koninkrijk met het What Works Centre for Wellbeing). In Nederland meet het Sociaal en Cultureel Planbureau de brede welvaart en neemt daar indicatoren van welzijn in mee. Zij geven zelf aan: “Eén van de aanbevelingen is dat kijken naar het Bruto Binnenlands Product van een land niet genoeg is om iets te zeggen over de kwaliteit van een samenleving. Er zou ook aandacht moeten zijn voor andere aspecten zoals kwaliteit van leven en duurzaamheid.”

Vooruitgang door te sturen op geluk

De blik is misschien verbreed, maar het daadwerkelijke sturen op kwaliteit van leven en beleid daarop ontwikkelen gebeurt nog nauwelijks. Veenhoven (2016) heeft al eerder betoogd dat de huidige agenda voor sociaaleconomisch beleid tekortschiet voor geluk. Dat terwijl geluk bij uitstek de huidige sociaaleconomische doelstellingen (door de SER opgesteld) versterkt. Evenwichtige groei, waar een zo groot mogelijk aantal mensen van profiteert (niet alleen bedrijven of overheid), maakt gelukkig. Het hebben van werk en voldoening ervaren in het werk maakt gelukkig. Een juiste balans tussen inkomens in een land, draagt bij aan geluk. Daarnaast brengt een focus op geluk, direct de focus naar de behoeften van de gewone mens. Daar waar de laatste jaren de kloof tussen politici en burgers, rijk en arm, elite en arbeidersklasse groeit, brengt geluk deze groepen juist samen.

Dit maakt dat wij juist nú willen inzetten op geluk! Dit doen we door het geven van trainingen, door het ontwikkelen van programma’s, door mee te denken met beleid en door gevraagd én ongevraagd te adviseren over geluk. Elke dag werken we aan het Bruto Nationaal Geluk om de bloei van mens en maatschappij te bevorderen. En inspireren we anderen hetzelfde te doen! Lees hier onze missie.