Happy Oldies

In Nederland is het aantal mensen dat ouder is dan 75 jaar inmiddels 1,3 miljoen. Dit aantal loopt op tot 2,1 miljoen in 2030. Daarnaast wonen steeds meer ouderen langer thuis (het aandeel 75-plussers dat thuis woont, is gestegen van 80% in 1990 naar 93% in 2014).  Hoe ziet dit (steeds) ouder worden eruit? Betekent langer leven ook gelukkig langer leven?

Als we kijken naar het percentage eenzame ouderen, is dat vaak niet het geval. Wat we nu al weten is dat binnen de huidige groep ouderen boven de 75 jaar meer dan 50% zich matig tot ernstig eenzaam voelt. Als die trend zich voortzet, stijgt het aantal eenzame ouderen de komende jaren tot meer dan een miljoen.

We weten ook dat gelukkige mensen langer leven, een groter sociaal netwerk hebben, veerkrachtiger zijn en beter kunnen omgaan met tegenslag. Daarom willen wij de handvatten uit de gelukswetenschap inzetten om ouderen te trainen in gelukkig oud worden.

In de masterclass Happy Oldies laten we zien hoe je ook op je oude dag kunt werken aan je geluk. Met laagdrempelige tips en informatie ervaren ouderen hoe je op dagelijkse basis je geluk kunt bevorderen.

Terug naar het overzicht van masterclasses.

Bronnen:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Actieprogramma. Een tegen eenzaamheid. Den Haag.

Torre van der, A. (2018). Bevolking en economie: het maatschappelijk speelveld. In R. Bijl, J. Boelhouwer en A. Wennekers. De sociale staat van Nederland 2017 (pp. 20-55). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

RIVM, Volksgezondheidenzorg.info