Veelgestelde vragen Geweldige Wijk app

Heb jij een vraag over de Geweldige Wijk app? We hebben hieronder veelgestelde vragen verzameld:

  • algemene vragen over de app;
  • vragen over veiligheid en privacy;
  • technische vragen over de werking van de app;
  • vragen van professionals;
  • vragen over het programma Geweldige Wijk;
  • vragen met betrekking tot Geweldige Wijk Meppel

Algemene vragen over de Geweldige Wijk app

Voor wie is de app?

De app is bedoeld voor:

  • iedereen die financiële en/of sociale ervaart, dus zowel voor gezinnen als voor individuen;
  • iedereen die iets voor een ander wil betekenen en die dit wil geven via de app.
Kan ik hulp krijgen bij het aan de slag gaan met de app?

Er zijn 3 instructievideo’s gemaakt, je vindt ze hier.

Kan de app ook ingezet worden nu veel mensen hulp nodig hebben en willen bieden door de coronacrisis?

Jazeker. Om lokale coronahulp makkelijker te maken, is de Geweldige Wijk app nu gratis beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland. Na aanmelding geef je aan in welke gemeente(n) je hulp wilt vragen en/of aanbieden. Zie voor meer info dit nieuwsbericht

We lezen en horen vaak dat door de coronacrisis de financiële en sociale nood de komende tijd flink zal toenemen. Wat kan de Geweldige Wijk aanpak / app hiervoor betekenen?

We bieden mensen in nood, handelingsperspectief. Ze kunnen laagdrempelig hun vraag stellen. Gebruik van de app ondersteunt mensen in het oplossen van acute, dagelijkse zorgen en helpt hen een eigen sociale vangnet op te bouwen. Dit kan bijdragen aan stressvermindering, waardoor er ruimte is (blijft) om ook met grotere uitdagingen aan de slag te gaan. 

Waar moet ik zolang er corona is rekening mee houden als ik een afspraak maak?

Zolang we te maken hebben met de corona maatregelen is het van belang dat we ons daar met het bieden van hulp aan houden. We houden afstand, schudden geen handen, zoeken elkaar niet op als we ziek zijn en wassen regelmatig onze handen. Kijk voor de laatste inzichten op de website van het RIVM

Ik heb me aangemeld bij de Geweldige Wijk app om te helpen, maar ik wil ook wel dingen vragen. Kan dat?

Wat fijn dat je meebouwt aan de Geweldige Wijk! Omdat we met deze app echt de mensen willen helpen die dat het hardste nodig hebben, is het de bedoeling dat alleen de mensen vragen stellen die rond moeten komen van een kleine beurs. Als dat voor jou geldt, dan mag je natuurlijk ook vragen stellen. In de Weggeefhoek mag iedereen vragen stellen om zijn spullen of diensten aan te bieden aan de mensen die dat het hardste nodig hebben. Ook hier geldt weer dat alleen mensen met een kleine beurs mogen reageren op dit aanbod, omdat op die manier de hulp komt bij de mensen die het echt nodig hebben.

Wat voegt de Geweldige Wijk app toe aan alles wat er al is aan apps en platforms?

De Geweldige Wijk verbindt alles wat er al aan initiatieven is voor deze doelgroep. Alles wat er is, wordt makkelijker toegankelijker gemaakt. Geweldige Wijk is geen nieuw aanbod, maar verbindt het bestaande aanbod. Bij de Geweldige Wijk staat de vrager centraal, díe stuurt het aanbod aan.

Daarnaast is de Geweldige Wijk specifiek gericht op mensen met een kleine beurs. Voor deze groep is vragen stellen vaak niet vanzelfsprekend. Ook is het soms lastig om het juiste aanbod te vinden voor de vraag die op dat moment speelt. Deelplatforms en andere initiatieven gericht op helpen worden vaak niet door deze groep gevonden.

Bovendien maakt de app deel uit van het bredere programma Geweldige Wijk dat gezinnen laat inzien wat stress door armoede met je gedrag doet en welke kansen er liggen. De Geweldige Wijk aanpak richt zich erop meer ruimte in het hoofd te creëren zodat iemand uiteindelijk aan zijn / haar gezondheid kan werken.

Kortom: er wordt gebruik gemaakt van alles wat een wijk / gemeente al te bieden heeft, de app verbindt dit en laat de vrager centraal staan.

Wat gebeurt er als iemand geholpen is via de app?

Een vrager kan de app blijven inzetten voor zijn vragen. Daarnaast is het ook mogelijk dat de vrager zelf anderen helpt. Wanneer iemand steeds meer dagelijkse vragen heeft opgelost, wordt er gekeken hoe de vrager op de lange termijn nog meer in zijn kracht kan worden gezet, bijvoorbeeld door te gaan werken aan mentale fitheid (fase twee van het Geweldige Wijk programma). De lokale contactpersoon ondersteunt de vrager ook in de nieuwe fase.

Vragen over veiligheid en privacy

In hoeverre wordt mijn privacy gewaarborgd binnen de app?

Bij het aanmaken van je profiel ga je akkoord met de volgens de AVG opgestelde privacy verklaring. Lees deze rustig door. Jouw persoonsgegevens zijn beschermd en niet zichtbaar voor andere app gebruikers. Als je met iemand in een chat gaat, is dit alleen zichtbaar voor jou en degene met wie je chat. Je bepaalt zelf wat je wel en niet zegt. 

In hoeverre kan ik veilig gegevens uitwisselen?

Als mensen reageren op jouw vraag kun je met elkaar een chat starten. Stel een aantal vragen over de dingen die je van de ander wilt weten. Bijvoorbeeld: Waarom wil je helpen? Woon je in dezelfde wijk / gemeente? Pas als je een goed gevoel hebt over de chat, wijs je die persoon toe om jou te mogen helpen. Via de chat spreek je af hoe en waar de hulp kan worden geboden. Je geeft de ander alleen die informatie die je over jezelf kwijt wilt. Jij bepaalt.

Zie ook de vraag: In hoeverre wordt mijn privacy gewaarborgd binnen de app?

Wat als er gekke vragen worden gesteld?

Als we signaleren dat er gekke of verdachte vragen op de app worden gesteld, dan wordt de vraagsteller benaderd en verzocht de vraag te verwijderen. Als de vraagsteller niet meewerkt kunnen we het account verwijderen. Als je dergelijke vragen ziet op de app, kun je dat ook melden via de app. Ga naar je profielpagina en stuur een bericht via de Feedback knop. 

Technische vragen over de werking van de Geweldige Wijk app

Werkt de app op zowel Android-telefoons als op iPhones?

Ja, de app is beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.

Ik ontvang geen activatiemail. Wat kan ik doen?

Het komt vaak voor dat de activatiemail terecht komt in de map Ongewenste mail (Spam). Is de mail daar niet? Neem dan contact met ons op via: support@geweldigewijk.nl

Er werkt iets niet goed in de app. Wat kan ik doen?

Kies onderin de app voor Profiel en scroll naar beneden. Daar vind je de opties Feedback en Chat met een medewerker. Zo kun je vanuit de app een berichtje sturen. Lukt dat niet? Stuur dan een e-mail naar: support@geweldigewijk.nl. We proberen je vraag binnen 48 uur te beantwoorden.

Ik wil een bestaande foto toevoegen aan mijn vraag, maar dat lukt niet. Hoe komt dat?

Bij het installeren van de app kun je de app toestemming geven om jouw foto’s te gebruiken. Doe je dat niet, dan kun je bij de app geen bestaande foto’s toevoegen. Als je alsnog toestemming wilt geven ga je naar de Instellingen van je telefoon en naar Apps. De vervolgstappen verschillen per telefoon, maar je kunt daar machtigingen / toestemmingen wijzigen. Zorg ervoor dat de app toegang heeft tot je Camera. Lukt het niet? Ga naar Profiel en kies de optie Chat met een medewerker, dan helpen we graag!

Ik wil de foto bij een vraag wijzigen, hoe moet dat?

Om een foto te wijzigen, moet je de oude vraag verwijderen en deze opnieuw stellen.

Hoeveel foto’s kan ik toevoegen aan een vraag?

Op dit moment is het mogelijk om 1 foto toe te voegen aan je vraag.

Kan ik ook mensen opzoeken via de app?

Nee, je kunt niet zoeken op personen. Je reageert op een vraag. Van de vrager zie jij alleen de gebruikersnaam die deze persoon heeft gekozen. Dat hoeft niet zijn of haar echte naam te zijn. 

Ik woon in een kleine gemeente. Ik wil dat mijn vraag ook door meer mensen wordt gezien. Kan ik ook omringende gemeenten kiezen?

Ja dat kan! Bij het aanmaken van je profiel kies je eenvoudig meerdere gemeenten uit de lijst. Dit zorgt ervoor dat je vragen in alle door jou gekozen gemeenten zichtbaar worden voor gevers.

Vragen van professionals

Wat maakt de Geweldige Wijk interessant voor werkgevers en ondernemers?

Bijna twee op de drie bedrijven hebben te maken met werknemers die in de schulden zitten. Voor werkgevers kost een werknemer in armoede gemiddeld 13.000 euro per jaar: deze werknemers zijn gemiddeld 20% minder productief en vaker en langer ziek ¹. Het verminderen van armoede is directe winst voor iedereen. Het doel van het programma is een bijdrage te leveren aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Dat doen we door armoede te verlichten door veerkracht en zelfredzaamheid te vergroten zodat mensen gemotiveerd en vanuit mogelijkheden aan de slag kunnen met hun gezondheid en geluk. Dat is interessant voor werkgevers en ondernemers. Gezondere werknemers betekent meer werkplezier en minder verzuim van werk. Dat betekent dat de opbrengsten breed zijn en ook voor werkgevers interessant, omdat ze minder onkosten hebben.

Als sociaal werker wil ik wel in de app, maar niet herkenbaar? Hoe kan dit geregeld worden?

Je kunt een account aanmaken en kiezen voor een gebruikersnaam die niet je echte naam weergeeft. Voor de andere gebruikers is alleen je gebruikersnaam zichtbaar.

Ik / mijn organisatie werk(t) voor meerdere gemeenten. Kan ik dit in de app aangeven?

Het is inderdaad mogelijk om meerdere gemeenten te selecteren. Als je een account aanmaakt kies je eenvoudig die gemeenten uit de lijst waarvoor jij werkzaam bent. Heb je al een account? Ga dan via je profiel naar instellingen, klik op ‘plaats’ en voeg nieuwe gemeenten toe aan je eerdere selectie.

Vragen over het programma Geweldige Wijk

Jullie geven aan dat de Geweldige Wijk werkt vanuit overvloed. Wat wordt daarmee bedoeld?

Er is in Nederland veel sociale overwaarde: veel goede spullen die op plekken liggen waar ze niet worden gebruikt en tijd van mensen die niet wordt ingezet. Daarbij komt dat veel lokaal hulpaanbod maar ten dele wordt gebruikt. De app verbindt al het goede (overwaarde + hulpaanbod) dat er lokaal is en ontsluit dat in reactie op de vraag. Dus als we meer delen en voor elkaar zorgen, heeft iedereen genoeg.

Ik woon in ergens in Nederland en wil graag meer weten over de Geweldige Wijk. Bij wie kan ik terecht?

Het is het makkelijkst als je even een mailtje stuur naar app@geluksbv.nl . Liever telefonisch contact? Geen probleem, zet je telefoonnummer in de mail en we maken graag een belafspraak.

Ik zou Geweldige Wijk graag onder de aandacht brengen bij anderen in mijn wijk / gemeente / netwerk. Hoe kan ik dat doen?

Wat een goed idee! Je kunt starten met het verspreiden van deze flyer <link naar flyer in PDF>. En we helpen je natuurlijk graag bij het inzetten van de app. Wil je weten hoe, neem dan contact op via app@geluksbv.nl

Wat is de rol van Hogeschool Windesheim in de Geweldige Wijk?

Hogeschool Windesheim onderzoekt of het programma Geweldige Wijk werkt zoals dat is bedacht en wat het effect ervan is voor de mensen die eraan meedoen.

Kan ik een financiële bijdrage leveren?

Het gaat om delen van dat wat er al is in spullen en diensten. Dus je kan geen financiële transacties doen richting de gezinnen. Wil je het programma de Geweldige Wijk ondersteunen met een financiële donatie? Dan kan je contact opnemen met Carin via carin@geluksbv.nl

Vragen met betrekking tot Geweldige Wijk Meppel

Wanneer hoor je bij de doelgroep van de Geweldige Wijk Meppel?

Als je in Meppel woont en in armoede leeft, hoor je bij de doelgroep van Geweldige Wijk Meppel. De definitie van gezinnen in armoede in Meppel is: huishoudens met een (besteedbaar) inkomen van 120% van de geldende bijstandsnorm. We spreken dus niet over een inkomensgrens, maar het besteedbaar inkomen. Bijvoorbeeld: een ZZP-er die een nette woning heeft, maar tijdelijk geen klussen. Het gezin dat in scheiding ligt en daardoor hoge dubbele (woon)lasten heeft, waardoor er (te) weinig geld overblijft voor bijvoorbeeld de contributie voor de sportclub van de kinderen. Of een huishouden met schulden.

¹Nibud (2017). Rapport: Personeel met schulden. Een peiling over financiële problemen op de werkvloer.

Zit jouw vraag er niet bij? Neem contact op met: app@geluksbv.nl