Waarom we NU iets aan armoede moeten doen

Armoede in Nederland neemt toe

Sinds de economische crisis is de (financiële) armoede in Nederland met een derde gegroeid. Van 850.000 mensen in armoede in 2007 zijn de cijfers gestegen tot 1,25 miljoen mensen in armoede in 2013 (SCP, 2014). Daarnaast balanceren 2,5 miljoen mensen rond de armoedegrens. De cijfers liegen er niet om, maar liggen we hiervan wakker? Dat is te betwijfelen. Want armoede veroorzaak je toch zelf? En er is toch genoeg hulp? Wij denken van niet. Bovendien raakt armoede ons allemaal. Ja, jou ook.

Stress door armoede

Leven in armoede heeft op verschillende vlakken een negatieve invloed. Financiële armoede zorgt ten eerste voor een verminderde psychologische welvaart, door een toename van stress, chronische aandoeningen, lagere levenstevredenheid en een kortere levensduur. Ten tweede zorgt het voor een verminderde relationele welvaart, hierdoor zorgt armoede vaak voor ruzies, spanningen, relatiebreuken, opvoedingsproblematiek en huiselijk geweld. Ten derde veroorzaakt armoede in veel gevallen (meer) eenzaamheid, sociaal isolement en gevoelens van sociale uitsluiting.

Armoede is voor iedereen merkbaar

De gevolgen van armoede zijn erg genoeg voor de mensen die hierin leven, maar we voelen deze gevolgen allemaal. Meer armoede zorgt voor een toename van uitkeringen en criminaliteit en een vermindering van sociale mobiliteit. Het is niet gemakkelijk om uit de negatieve spiraal van armoede te breken (CBS, 2016).

Behoefte aan andere aanpak

Samengevat zorgt armoede voor een verminderd welzijn van zowel Dennis, Carmelita en vele andere mensen in armoede als van iedereen daarom heen ¹. Er zijn veel trainingen die voor armoedeverlichting moeten zorgen maar niet effectief genoeg zijn. Juist nu de armoede toeneemt, is de behoefte aan een andere aanpak actueler dan ooit. Daarom zijn we twee jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van Geweldige Wijk.

Samen verbinden

Op dit moment werken we samen met Hogeschool Windesheim om Geweldige Wijk uit te rollen in Nederland. Onze missie: zoveel mogelijk mensen verbinden aan de Geweldige Wijk, zodat iedereen in armoede zelf de regie kan nemen over zijn gezondheid en geluk!

Lees hier meer over de Geweldige Wijk.

 

¹ Ploegmakers, M., Gould, E. & Sylbing, S. (2016). Schuldig [Documentaireserie]. Nederland: HUMAN.