Kerstgedicht van klankbordgroep Geweldige wijk

De klankbordgroep Geweldige wijk is voor ons van onschatbare waarde. Van begin af aan is deze groep mensen betrokken geweest: ze hebben meegedacht in alle stappen van het project, adviseren ons over wat wel en niet werkt, gaan mee naar presentaties om als ervaringsdeskundigen hun verhaal te delen én dragen waar ze maar kunnen de missie van Geweldige Wijk uit! Deze bijzondere groep mensen wil iedereen nog iets meegeven voor de feestdagen:

Wat een jaar… wat een mooi en gezegend jaar.. Met Elkaar.
Een jaar waarin we ons soms afvroegen of we het wel gingen redden, maar keer op keer vonden we weer de kracht en de handvatten om door te gaan…

De lieve mensen uit de Klankbord groep van de Geweldige wijk… Oh wat staan wij samen sterk, soms zo sterk dat het lijkt alsof we bergen bewegen… en geloof mij dat is een zegen!


Zoveel bereiken in een boel mooie wijken…
Er zijn en mensen gunnen… dat moet een mens maar net kunnen.
Waar er een wil is is er een weg… maar soms heeft een mens gewoon dikke pech! Maar Geweldige Wijk geeft nooit op… en daarom voelt het zo Top.
We wensen een ieder dat gevoel, gevoel van liefde, waardering en trots als een rots!


We zijn allemaal zo verschillend en lopen allemaal ons eigen pad, maar wat wij samen bereiken…: begrip, gehoord worden, saamhorigheid, lief en leed, verdriet en geluk, een mooie prijs voor passie en al onze inzet is met geen pen te beschrijven en amper te begrijpen.

Wij wensen een ieder hele fijne Kerstdagen en een Gezegend Nieuwe Jaar, hopelijk in Goede Gezondheid en met Elkaar!️

Namens de Klankbordgroep Geweldige wijk, geschreven door Sharanda Richards