Geweldige Wijk app maakt elkaar helpen in tijden van Corona makkelijker

App nu beschikbaar in alle gemeenten!

Het zijn roerige tijden. Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen zet ons hele maatschappelijke leven op zijn kop. Er is angst, er zijn zorgen en waar mensen worden getroffen is er verdriet. Tegelijkertijd, en daar schreef Carin vorige week haar blog over, ontstaan er vele hartverwarmende initiatieven van mensen die een ander willen helpen. Om die hulpvragers en -gevers eenvoudiger met elkaar in contact te brengen hebben wij besloten de Geweldige Wijk app vanaf vandaag gratis beschikbaar te stellen voor iedereen in Nederland. Met de app kun je gemakkelijk hulp vragen of aanbieden in jouw wijk of gemeente.

De Geweldige Wijk app

De Geweldige Wijk app is onderdeel van de Geweldige Wijk aanpak. De app is ontwikkeld om mensen met een kleine beurs te ondersteunen hulp te organiseren bij dagelijkse uitdagingen, om zo de stress ten gevolge van schaarste te verminderen. Vanaf vandaag kan de app ook worden ingezet ter ondersteuning van de hulpvragen die ontstaan door het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Via de app kun je heel eenvoudig je vraag stellen. Bijvoorbeeld “Wie wil mijn medicijnen ophalen bij de apotheek?” of “Wie kan er een paar boodschappen voor mij doen in de winkel?” Iemand die hulp wil bieden kan dit direct aangeven. Via een persoonlijke chat kan contact worden gelegd en maken vrager en aanbieder digitaal een afspraak. Ook mensen en organisaties die mogelijkheden hebben om hun medemens in deze uitdagende tijd extra te ondersteunen, kunnen hun hulp aanbieden via de app. Zo kunnen bijvoorbeeld ook de voedselbanken een oproep doen voor hulp en (verse) producten. Het is vanzelfsprekend cruciaal dat het bieden van die hulp gebeurt in lijn met de door de overheid afgekondigde maatregelen.

De app als middel bij uitdagingen rondom Corona

GeluksBV is samen met Hogeschool Windesheim Zwolle, initiatiefnemer van de Geweldige Wijk aanpak. Met onze samenwerkingspartner Brthrs Agency ontwikkelden we de app. De aanpak wordt uitgevoerd in de gemeente Meppel. Hogeschool Windesheim Zwolle is enthousiast. Natascha Notten, Lector Gezonde Samenleving: “Juist in deze tijden van crisis kan de app een mooi middel zijn om laagdrempelige hulp voor iedereen die dat nodig heeft in een gemeente, beter te organiseren.”

Alle gemeenten in Nederland

Aanvankelijk was de app alleen beschikbaar voor inwoners van Meppel. De afgelopen dagen hebben we ervoor gezorgd dat de app in alle gemeenten kan worden gebruikt. Na het downloaden kies je in welke gemeente jij hulp nodig hebt of wilt aanbieden. Via deze weg willen we zoveel mogelijk mensen laten weten dat de app er is en dat men hem kan gebruiken.

Gratis beschikbaar

Wij als sociaal ondernemers willen ook graag ons steentje bijdragen om de pijn van deze crisis een beetje te verzachten. Al pratende met onze ontwikkelpartner Brthrs Agency over de mogelijkheden hebben we besloten de app gratis voor iedereen in Nederland ter beschikking te stellen. Zo kunnen alle mensen die graag willen helpen nu makkelijker handelen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan gerust contact met ons op via app@geluksbv.nl .

De Geweldige Wijk app is gratis te downloaden in de Play Store en de App Store.