Skip to main content

De energie van gisteren zindert nog na. Meer dan 100 partners die zich met vereende krachten inzetten om ervoor te zorgen dat in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en geen nieuwe gezinnen in armoede vervallen. De Alliantie Kinderarmoede is een feit. Dat wij als GeluksBV onderdeel zijn van deze beweging, zal geen verrassing zijn. Iedereen die ons een beetje kent, weet dat het vergroten van de eigen regie op gezondheid en geluk het vertrekpunt is van de sociale innovatie: de Geweldige Wijk.

Minder stress

Begin maart gingen we al in op de effecten van armoede op kinderen en de rol die Geweldige Wijk kan spelen in het verlichten van stress ten gevolge van armoede. Ook gisteren benoemden diverse sprekers, ervaringsdeskundigen en de aanwezige kinderen het belang van stressreductie, de ondersteuning op dagelijkse bestaansvoorwaarden en het belang van een sociaal vangnet. Krachtige pijlers die integraal onderdeel uitmaken van de Geweldige Wijk aanpak. In de Geweldige Wijk denken we vanuit overvloed. Er bestaat al zoveel goed en mooi aanbod, maar dit komt vaak niet op de plek waar het moet zijn. Via de Geweldige Wijk app ontsluiten we dit aanbod, in reactie op de meest urgente vraag van gezinnen. Een eerste cruciale stap om daarna te werken aan veerkracht, mentale fitheid en uiteindelijk meer gezondheid en geluk. Belangrijk: gezinnen staan centraal en voeren de regie.

Kinderen aan het woord

Laurentien van Oranje ging in gesprek met kinderen over mogelijke oplossingen. Wat mij raakte was dat meerdere kinderen een pleidooi hielden voor, in hun woorden, ‘reclame’ over het onderwerp. Als ik dat voor mezelf vertaal hoor ik: maak het bespreekbaar en doe dat op een open en uitnodigende manier, bijvoorbeeld op school. Ze gaven aan: “laat kinderen elkaar helpen”. Ook hier zie ik kansen te verbinden met het verhaal van de Geweldige Wijk. Een wijk (of school) waar het normaal is dat we elkaar helpen. Waarin we niet primair armoede centraal stellen, maar wat mensen nodig hebben om regie te nemen op hun gezondheid en geluk. Ik zou graag met de kinderen onderzoeken hoe zij aankijken tegen deze vorm van positieve communicatie en het gebruik van de Geweldige Wijk app.

Doen!

Kortom, ook bij ons is de energie hoog. Wij zien de Alliantie Kinderarmoede als een krachtig platform van bevlogen partners die niet alleen willen praten, maar ook doen! Gisteren zijn de eerste lijntjes gelegd en we hopen de komende weken krachtige verbindingen te kunnen leggen, die al op korte termijn zoveel mogelijk kinderen en hun ouders ten goede komen. Zie jij kansen om met ons samen te werken? Wees welkom!

Ga naar de inhoud