Skip to main content

Op deze Internationale Dag van het Geluk, stel ik mezelf die vraag: “wat hebben geluk en Corona nu met elkaar te maken?” En mijn conclusie is: meer dan je mogelijk in eerste instantie zou denken.

Bruto Nationaal Geluk

Ruim twee jaar geleden richtte ik GeluksBV op met als missie: “Werken aan het Bruto Nationaal Geluk”. Pionieren, ondernemen en innoveren met geld als middel en het toevoegen van waarde als doel. De toegevoegde waarde die ik nastreef noem ik: Gelukkig Gezond! GeluksBV is mijn antwoord, op een aantal fikse persoonlijke uitdagingen. En GeluksBV is elke dag weer het vertrekpunt voor het vinden van nieuwe antwoorden voor de uitdagingen op ons gezamenlijke pad. Vandaag heet die uitdaging: Corona.

Virus

En die uitdaging is ongekend groot, voor velen van ons. De ernst, omvang en impact van deze crisis reiken verder dan wij op dit moment kunnen bevroeden. Ik wens iedereen die getroffen is door het virus en speciaal degenen die ziek zijn en hun dierbaren heel veel sterkte en steun. Tegelijkertijd raak ik geïnspireerd door de hartverwarmende beweging van een tweede virus: solidariteit, die deze crisis ook teweegbrengt. Met name daar wil ik het op deze Internationale Dag van het Geluk met jullie over hebben.

Gelukkig Gezond

Uit onderzoek weten we dat ‘werken aan je geluk’ je gezondheid bevordert. Gelukkige mensen hebben een sterker immuunsysteem, maken minder cortisol aan in reactie op stress, zijn lichamelijk gezonder en leven langer. Bovendien zijn er aanwijzingen dat geluk bijdraagt aan verlaging van onze bloeddruk. Als ik het heb over geluk dan bedoel ik niet je op dit moment gelukkig voelen. Vaak zijn dat kortstondige, materie gerelateerde, plezierige momenten. Ik baseer me op de meest gebruikte wetenschappelijke definitie: geluk als duurzame tevredenheid met het leven als geheel. Geluk betekent dus niet de afwezigheid van ‘ongeluk’. Het gaat over onze veerkracht, ons vermogen, de vaardigheden die we hebben om hier mee om te gaan. Sonja Lyubomirsky toonde aan dat het in combinatie beoefenen van een aantal van de 13 effectief gebleken levensvaardigheden, al binnen een paar weken een positief effect heeft op ons geluk. En wat blijkt? Deze levensvaardigheden grijpen stuk voor stuk aan op een of meer pijlers uit het spinnenweb-model van de Positieve Gezondheid. Hiermee ontstaat concreet handelingsperspectief om te werken aan Gelukkig Gezond. Op deze manier draagt Gelukkig Gezond bij aan het benutten en vergroten van ons potentieel. Of je nu gezond wilt blijven, herstel wilt ondersteunen of om leert gaan met ongemak.

Terug naar Corona

Ik heb me de afgelopen dagen naast de angst, de zorgen en het verdriet die deze ontwrichtende pandemie bij velen, inclusief mijzelf, veroorzaakt ook positief verwonderd. We zien op talrijke plekken mensen die in actie komen om anderen te helpen. Hotels, kerken en moskeeën, die hun deuren openen om de kwetsbaren in onze samenleving op te vangen. Een groot gevoel van onderlinge verbondenheid, steun en kracht uit zich in dans en zang die klinkt vanaf balkons en in straten, door heel Europa. Mensen die zich al dan niet beroepsmatig, dag en nacht inzetten om zieke mensen te verzorgen, kinderen op te vangen en te helpen de crisis beheersbaar te maken, ontvangen collectieve, kippenvel veroorzakende applauzen, uit dankbaarheid. Er worden spontane activiteiten verzorgd voor onze ouderen en bloemen gedoneerd. We vertragen en reageren met een enorme dosis creativiteit op onze dagdagelijkse uitdagingen.

Elke dag lees ik kleine en grote berichten en gedichten van ‘gewone’ mensen en ‘autoriteiten’ die reflecteren op de betekenis van deze Corona pandemie. 

Wat dit bijzonder maakt?

Dat dit precies de uitingen zijn van die levensvaardigheden die bijdragen aan ons geluk en daarmee onze gezondheid! Namelijk: 

  • Vriendelijk, liefdevol en behulpzaam zijn
  • Het tonen van dankbaarheid
  • Het investeren in en koesteren van onze sociale relaties
  • Het inzetten van onze creativiteit in het omgaan met onze uitdagingen
  • Het van betekenis zijn voor anderen
  • Het reflecteren op ons leven, ons gedrag
  • Optimisme dat deze crisis, hoe pijnlijk en verdrietig voor sommigen ook, ons uiteindelijk als we onze lessen willen leren ook iets goeds brengt.

Wat dit nog bijzonderder maakt?

Dat het geheel meer is dan de som der delen. Uit onderzoek weten we dat juist die onderlinge verbondenheid in het beoefenen van deze geluksbevorderende activiteiten het effect sterk vergroot. De komende maanden bouwen we -doordat velen van ons de ziekte doormaken- met elkaar aan immuniteit die ons fysiek zal beschermen tegen het Coronavirus. Tegelijkertijd kunnen wij die niet ziek worden, bouwen aan onze collectieve immuniteit (lees solidariteit) door elkaar op vele creatieve manieren te blijven ondersteunen. Door voorrang te geven aan collectief geluk; als randvoorwaarde voor individueel geluk!

Waarheid?

Ook ik heb de waarheid niet in pacht, maar doe aan mijn eigen waarheidsvinding. En ik hoop dat mijn blog je inspireert en activeert om de betekenis van Corona te onderzoeken voor jezelf, voor ons als maatschappij of zelfs de wereld. Van één ding ben ik overtuigd; het vinden van en het handelen naar die antwoorden zal ons geluk verdiepen en onze gezondheid bevorderen.

Ode

Deze blog is, juist vandaag tijdens de Internationale Dag van het Geluk, mijn ode aan allen die zich in deze periode al dan niet beroepsmatig inzetten in het belang van de ander en het grotere geheel. Want dát gaat over geluk!

Ik wens jullie allen uit de grond van mijn hart veel liefde en wijsheid toe. Blijf goed zorgen voor jezelf en elkaar en blijf gezond.

Door: Carin Cuijpers

Ga naar de inhoud