Skip to main content

De formule van Digitale Buddies is als volgt:

Oprecht contact x plezier x samen leren = meer digitale vaardigheden & minder eenzaamheid & meer geluk.

Deze uitkomst is het doel van dit programma en wat we in de praktijk ook zien gebeuren. Alleen heeft niet iedereen tijd om langs te komen en dit met ons te ervaren. Hoe overtuigen we mensen van de kracht van Digitale Buddies? Door de resultaten ook te meten!

Nu zijn de digitale vaardigheden goed te meten, maar het meten van eenzaamheid en geluk is in deze setting uitdagender.

Meten is weten

Toch is het ons gelukt om zowel de digitale vaardigheden als eenzaamheid en geluk te meten onder ouderen. Dit werd mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht met inzet van kennisbedrijf en adviesbureau Sinzer. Gedurende een jaar tijd hebben zij ons ondersteund in het opzetten, meten en analyseren van de impactmeting, waardoor wij de resultaten van Digitale Buddies konden vastleggen.

Op donderdag 31 januari mocht onze collega Martsen de resultaten van het Digitale Buddies project presenteren tijdens de eindbijeenkomst georganiseerd door Sinzer en de gemeente. Aan zowel het begin als het einde van Digitale Buddies kregen de ouderen een vragenlijst die zij in mochten vullen. Hiermee hebben we eenzaamheid, welzijn en ‘tevredenheid met het leven’ (=geluk) gemeten.

Het resultaat was positief: ouderen voelden zich minder eenzaam (1,11 punt lager op een schaal van 1 tot 11), scoorden gemiddeld op welzijn en voelden zich ‘meer tevreden over hun leven’ (=geluk) na deelname aan Digitale Buddies (0,7 punt hoger op een schaal van 1 tot 10).

De praktijk

Dit zijn mooie cijfers! Deze cijfers krijgen meer betekenis, omdat ze overeenkomen met wat we zien en horen in de praktijk. Zo deed er een man mee die zich eenzaam voelde. Zijn vrouw is overleden, zijn kinderen uit huis en hij kan niet meer naar zijn gastkinderen in Amerika vliegen door hartproblemen. Door zijn deelname aan Digitale Buddies heeft hij leren skypen. Ondanks dat hij alleen is, voelt hij zich nu minder eenzaam. Dit komt doordat hij makkelijker in contact komt met de mensen die belangrijk voor hem zijn.

Een andere deelneemster van Digitale Buddies gaf aan dat zij meer is gaan accepteren dat ze ouder wordt. Bij Digitale Buddies was ze erachter gekomen dat er ook leuke ouderen zijn. Het accepteren van een feit waar je niks aan verandert, in dit geval ouder worden, scheelt een hoop energie die in gezellige en leerzame dingen gestoken kan worden. En dat maakt het leven weer leuker. Daarnaast gaf een deelnemer aan minder bang te zijn om fouten te maken. Deze veerkracht en het gevoel van zelfvertrouwen zijn belangrijke factoren die bijdragen aan geluk.

Waar wij achter zijn gekomen? Dat persoonlijke verhalen overtuigen en dat de cijfers deze verhalen kracht bij zetten. In combinatie geven zij inzicht in de impact van Digitale Buddies. En daar zijn we best trots op!

Ga naar de inhoud