Geluk is (be)grijpbaar

Wanneer we aan een willekeurig aantal mensen vragen wat geluk is, zal iedereen een ander antwoord geven. Voor de één is dat vakantie vieren, voor de ander een kop koffie, voor weer een ander is het samen zijn met familie en ga zo maar door. Zo veel mensen, zo veel verschillende manieren van geluk beleven. Dus hoe kan je aan geluk werken als het voor iedereen zo anders is?

Gelukkig kan de wetenschap ons daarbij helpen. Al meer dan vijftig jaar wordt geluk internationaal onderzocht. Een groot deel daarvan is samengebracht in de World Database of Happiness. Daarin zijn de resultaten te vinden van geluksonderzoek vanuit de economie, psychologie, gezondheids- en gedragswetenschappen. Hierdoor weten we dat geluk meetbaar is en kunnen we het begrip ‘geluk’ goed beschrijven. Wanneer wij het over geluk hebben, baseren we ons op de meest gebruikte wetenschappelijke definitie: geluk als duurzame tevredenheid met je leven als geheel. Dat is iets anders dan je op dit moment gelukkig voelen, dat gaat over een geluksgevoel dat komt en gaat (denk aan kortstondige plezierige momenten). Juist op die duurzame voldoening van je leven richten de projecten en trainingen van de GeluksBV zich.

Door alle onderzoeken over geluk is er ook veel kennis over de factoren die je geluk bepalen. Het verschil tussen landen wordt o.a. bepaald door het welvaartsniveau, democratie, man-vrouw verhouding, (geestelijke) gezondheidszorg, veiligheid etc. (complete lijst hier). Binnen landen ligt dat echter anders, omdat de omstandigheden voor mensen binnen een land in meer of mindere mate gelijk zijn. Hoe je geluk verschilt met dat van een landgenoot kan worden verklaard door je erfelijke factoren, je leefomstandigheden, je levensvaardigheden en je levenskeuzes. Uit onderzoek weten we dat ca. 45% van de factoren die bijdragen aan je geluk in veel grotere mate wordt bepaald door individuele kwaliteiten, oefening en keuzes dan door je externe omstandigheden (je genetica en je leefomstandigheden). Geluk is dus tot op zeker hoogte maakbaar. En dat betekent dat we ons met elkaar kunnen inzetten voor geluk; je eigen geluk, maar ook het geluk van anderen. Lees hier meer over werken aan je geluk.

Maakt gezondheid gelukkig of maakt gelukkig zijn gezond?

Eén ding staat vast: geluk bevordert de gezondheid. Lees hier verder…

Bestaat gelukkig gedrag?

Van een dieet lezen is nog nooit iemand afgevallen. Helaas. Zo is het ook met geluk. Maar welk gedrag maakt gelukkig? Lees hier verder.