Digitale Buddies werkt aan geluk onder ouderen

Digitale Buddies brengt jong en oud bij elkaar. Oprecht contact, plezier, mooie gesprekken en tegelijkertijd digitale vaardigheden opdoen, dat is Digitale Buddies! Bekijk hier de video.

Nooit te oud om te leren

Studenten van het ROC en ouderen komen gedurende 10 weken samen en gaan in vaste groepjes in gesprek met elkaar. Zo bouwen zij aan vertrouwen. In deze gesprekken staan het levensverhaal en de interesses van de ouderen centraal. De jongeren leren de ouderen hoe het internet ingezet kan worden voor hun interesses en passies. Daarnaast leren zij de ouderen hoe informatie over vroeger kan worden gevonden via internet, alsook hoe je online contact kunt maken met familie en vrienden (van vroeger). De eigen passies en interesses vormen de sleutel tot motivatie van ouderen om digitaal actief te worden en te blijven. Daarnaast vergroten de studenten hun sociale- en levensvaardigheden en worden ze begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling.

Gelukkig ouder worden

Met Digitale Buddies werken we actief aan gelukkig ouder worden. De ouderen worden digitaal vaardig en voelen zich hierdoor meer competent en autonoom. Het contact tussen de jongere en de oudere zorgt voor warme relaties. Bovendien zijn de ouderen in staat om makkelijker te communiceren met familie en vrienden. Hiermee werken we aan het vergroten van de verbondenheid met anderen. De oprechte interesse van de jongeren voor hun levensverhaal vergroot het gevoel van betekenis bij de ouderen. Meer verbondenheid en betekenis zorgt voor minder eenzaamheid.

Tegelijkertijd heeft het programma veel impact op de jongeren. De jongeren leren aan ouderen digitale vaardigheden (zij zijn de leraar), ze voelen zich gezien en erkend in hun kennis en kunde (competent). Daarnaast staan de ouderen elke week te popelen om met de jongeren aan de slag te gaan. De ROC-studenten ervaren hoeveel zij voor de ouderen betekenen en werken hiermee direct aan betekenisgeving. Naarmate Digitale Buddies vordert, wordt dit effect sterker. Bij de afsluitende bijeenkomst wordt er over en weer veel dankbaarheid geuit. Met Digitale Buddies werken we dus aan het bevorderen van geluk onder ouderen om zo eenzaamheid te verminderen.

Samen tegen eenzaamheid, voor gelukkige ouderen

Iedere gemeente, organisatie, zorg- of onderwijsinstelling kan met Digitale Buddies aan de slag. De aanpak is zo ontwikkeld dat het op elke locatie kan worden ingezet en bestaat uit trainingen, draaiboeken, een communicatie toolkit en een impactmeet-programma. Op basis van training en een licentie kan dit worden afgenomen.

Nieuwsgierig?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Digitale Buddies in jouw wijk, gemeente of organisatie? Of heb je andere vragen? Stuur een bericht!

Meer Digitale Buddies

Bekijk hier de video van het bezoek van ‘U in de Wijk’ aan Digitale Buddies.

Lees hier over het bezoek aan het Europees Parlement.

Of lees het artikel Digitale Buddies maken impact!