Minder schaarste, meer geluk

Wie wil er niet wonen in een Geweldige Wijk? Een wijk waarin het normaal is dat we elkaar helpen? In sommige gezinnen in Nederland is er voldoende, terwijl er in andere gezinnen te weinig is. Als er te weinig is -de basis van je bestaan is niet op orde- geeft dat veel stress. Vaak stapelen problemen zich op. Zo ontstaat nog meer stress. Kiezen voor een gezond leven, een opleiding of zoeken naar werk is lastig, zo niet onmogelijk, als stress door armoede je denken volledig in beslag neemt (gebaseerd op de theorie van Schaarste). Om hier iets aan te doen hebben we de Geweldige Wijk ontwikkeld. Een vernieuwende aanpak om mensen met een kleine beurs beter te ondersteunen en weer meer regie te geven over hun eigen leven.

Doel van de Geweldige Wijk

Armoede staat gezondheid en geluk in de weg. Het doel van de Geweldige Wijk is om bij te dragen aan het verminderen van (de effecten van langdurige) armoede in gezinnen. Dit doen we door te werken aan armoedeverlichting, het bevorderen van mentale fitheid en veerkracht en door kansen voor sociale inclusie te vergroten. Dit maakt de weg vrij om weer gemotiveerd te werken aan belangrijke onderdelen van het leven, waaronder de zorg voor het gezin, werk, het volgen van een opleiding, gezondheid & geluk.

Armoede en geluk

De pijlers van geluk vormen de basis van de Geweldige Wijk. De eerste stap is persoonlijk contact met de lokale kwartiermaker en de lokale klankbordgroep (ervaringsdeskundigen). Dat is het begin naar meer verbondenheid. Vervolgens worden er via de Geweldige Wijk app matches gemaakt en ontmoeten en helpen mensen elkaar. Mensen in armoede gaan zelf aan de slag met hun hulpvraag en lossen kleine dagelijkse problemen op (voelen zich hierdoor competent en autonoom). Daarnaast bestaat het programma uit wederkerigheid. Iemand die zelf geholpen is, kan ook anderen helpen. Hierdoor ontstaat een gevoel van betekenis.

Ervaar de Geweldige Wijk

Drie ervaringsdeskundigen vertellen kort hoe de Geweldige Wijk werkt:

Samen tegen armoede, voor geluk en gezondheid

Elke gemeente kan aan de slag met de Geweldige Wijk. In de afgelopen jaren hebben we een Geweldige Wijk toolkit ontwikkeld om implementatie en onderzoek mogelijk te maken. Dit bestaat uit: een licentie op het programma, een licentie voor het gebruik van de app, trainingen, draaiboeken, video’s en communicatie (on- en offline).

De Geweldige Wijk is een initiatief van de GeluksBV en het Lectoraat de Gezonde stad van Hogeschool Windesheim. De ontwikkeling, implementatie en optimalisatie van de eerste fase wordt mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra, vanuit het programma de ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ en uitgevoerd in Meppel, in samenwerking met de gemeente en Welzijn Mensenwerk. Zie ook: www.geweldigewijk.nl

Nieuwsgierig?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van de Geweldige Wijk in jouw gemeente?

Of heb je andere vragen? Stuur ons een bericht!